Montage

Montering af rækværk med balustre

Start

Start med at monter balustrene på bundstokken på følgende måde. Mærk op på bundstokken med den afstand du ønsker mellem balustrene, det er her en god ide et mærke afstanden op på den indlagte liste i håndlisten samtidig fra midt til midt.

Bor for gennem bundstokken, og undersænk eventuelt på undersiden. Fæstn med en skrue nede fra, gennem bundstokken og op i balustrene.

Monter

Monter nu den indlagte liste fra håndlisten oven på balustrene ved at skrue 1 – 2 skruer gennem listen ned i balustrene, husk at bore for og undersænke.

Ved tykke balustre anvendes 2 skruer for at forhindre at balustrene senere kan drejes, er der kun plads til 1 skrue, kan man give lidt lim i samlingen.

Det sidste

Monter nu den resterende del af håndlisten på sin plads over den firkantede liste og balustrene, og saml med få skruer nede fra op i håndlisten gennem den firkantede liste, så er rækværket klar til at montere på mæglere eller væg.

Ved montering til mægler (stolpe), kan man anvende lange skruer, der undersænkes dybt i mægleren, og skrues ind i enden på bundstok og håndliste. Efterfølgende proppes de undersænkede til. Alternativt kan man anvende vinkelbeslag til samlingen.

Rækværket

Skal rækværket gå op langs en trappe eller lignende, skæres balustrene blot i smig i begge ender, ligeledes skæres håndliste og bundstok i smig i enderne. Efterfølgende samles på samme måde som ved vandret montage.